آن دسته از هزینه هایی که برای نگهداری اموال منقول و غیرمنقول، فراهم کردن تسهیلات وتهیه مواد اولیه و لوازم مصرف شدنی برای اجرای عملیات یا نظارت لازم می باشد، هزینه های اداری نامیده می گردد. (صراف، 1356)

(کلیه هزینه ایاب و ذهاب کارکنان و فوق العاده مأموریتهای داخل و خارج از کشور، هزینه های حمل و نقل و پست، هزینه های ارتباطات و مخابرات)

 1. کلیه هزینه های خدمات قراردادی شامل هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان، تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه، ماشین آلات، وسائل اداری و همچنین هزینه چاپ و نشر، آگهی و تشریفات، هزینه های مطالعات، تحقیقات و مطالعه ها
 2. هزینه های سوخت، برق و آب
 3. هزینه های کالای مصرفی برای نگهداری اموال و برای امور مطبوعاتی، تبلیغاتی و تشریفات و کلیه کالاها و لوازم مصرفی مورد نیاز برای سایر عملیات حسب فعالیت دستگاه.
 4. هزینه های سری که شامل هزینه هایی می باشد که در موارد ضروری طبق دستور مقامات صلاحیتدار پرداخت می گردد.
 • هزینه های سرمایه ای

این فصل از هزینه های جاری شامل هزینه های زیر می باشد: (زمانی، 1380)

 1. مطالعه برای ساختمان و تأسیسات شامل هزینه های مربوط به مطالعات و تهیه نقشه ها و نظارت در امر ایجاد ساختمان و تجهیزات زیربنایی توسط دستگاه.
 2. خرید زمین و ساختمان، حق سرقفلی، حق انشعاب آب و برق و تلفن و کلیه حق امتیازها.
 3. اعتبارات مربوط به خرید خدمات یا کالاها برای احداث انواع ساختمانهای مورد نیاز و سایر تأسیسات زیربنایی احداثی.
 4. اعتبارات خرید دستگاه ها و ماشین آلات ثابت و متحرک

سایر کالاهای مصرف نشدنی شامل اثاثیه و تجهیزات اداری غیرمصرفی، کتب و نشریات

 

 • هزینه بندر و حقوق و عوارض

هزینه حقوق و عوارض بندری به کشتی ها شامل موارد زیر می باشد:

 1. حق ورود کشتی به دهانه بندر
 2. حق ورود کشتی به بندر
 3. حق تخلیه و بارگیری در اسکله
 4. حق تخلیه و بارگیری در لنگرگاه
 5. عوارض فانوس دریایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هزینه‌های بندری متعلقه به کشتی نیز شامل موارد زیر می باشد:

 1. هزینه‌های بندری متعلق به کشتی
 • هزینه راهنمایی شامل:
 • لنگراندازی و لنگربرداری
 • هدایت کشتی
 • پهلو دهی و جداسازی از اسکله
 1. هزینه لایروبی
 2. هزینه توقف کنار اسکله
 3. هزینه یدک کشی
 4. هزینه جمع آوری زباله از کشتی
 5. دیماند اضافه‌کاری
 • هزینه نگهداری

شامل هزینه هایی به مقصود نگه داشت کارکردهای تأسیسات بنادر و لنگرگاه ها در یک سطح رضایت بخش خدماتی و نیز برای جلوگیری از زوال ایمنی چنین تأسیساتی، در ارتباط با مشخصات ویژه بندر یا لنگرگاه مورد مطالعه بایستی نگهداری جامع شامل مطالعه ها، ارزیابی ها، تعمیرات و… صورت گیرد.

داده های جامعی در ارتباط با نگهداری (ویژگی شناسی، مطالعه ها، کنترل ها، ارزیابی ها، ترمیم، کارهای تقویتی و…) بایستی ثبت شده و در شکل استاندارد ذخیره گردد. داده های نگهداری ذخیره شده به صورت سیستماتیک، اطلاعات ضروری پایه برای انجام ارزیابی مناسب از سطح سلامت تأسیسات مورد نظر و اجرای نگهداری و ترمیم آنها می باشد. همچنین این داده ها ابزار مفیدی برای ارزیابی کلی خرابی تأسیسات بوده و برای مطالعه امکان کاهش هزینه دوره عمر تأسیسات مناسب می باشند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: پایان نامه