سوال اصلی

مسئله اصلی پژوهش حاضر عبارت می باشد از اینکه چگونه می‌توان جهت ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در شعب بانک تجارت با بهره گیری از تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC بهره گیری نمود؟

 سوال های فرعی

  1. شاخص‌های تأثیرگذار در عملکرد و کارایی شعب بانک کدامند؟
  2. شعب کارا و ناکارای شعب بانک کدامند؟
  3. گروه مرجع برای واحد های نا کارا کدام می باشد؟
  4. شعب برتر بانک بر اساس شاخص‌های تعیین شده کدامند؟
  5. متدولوژی مناسب برای رتبه بندی شعب بانک چیست؟

 

1-6- فرضیه های پژوهش

از آنجا که این پژوهش به دنبال رتبه بندی شعب بانک می‌باشد، امکان حدس و گمان در ارتباط با رتبه شعب وجود ندارد و لذا فرضیه خاصی تعریف نمی‌گردد.

 

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح

کارت امتیازی متوازن BSC : روشی می باشد که عوامل کلیدی موفقیت کسب و کار برای مدیران مشخص و همردیفی بین عملکرد و استراتژی کلی سازمان بر قرار می کند. بعضی از محققان کارت امتیازی متوازن را یک چارچوب مدیریت عملکرد راهبردی منسجم می‌دانند، که سازمان‌ها را در ترجمه اهداف راهبردی به سنجه های عملکردی مرتبط با آن‌ها یاری می‌دهد (طلوع،1389).

تحلیل پوششی داده‌ها DEA : تحلیل پوششی داده‌ها DEA روش غیر پارامتری برای اندازه گیری کارایی یک تعداد از واحدهای در حال فعالیت مشابه بهره گیری می گردد که این واحدهای در حال فعالیت را واحدهای تصمیم گیری DMU می‌نامند (طلوع،1389).

عملکرد: نتایج بدست آمده از صرف منابع و یا به تعبیری کامل‌تر تلفیق اثربخشی و کارایی را عملکرد گویند (عبد رسول،1389).

اندازه گیری : فرآیند کمی کردن را اندازه گیری نامند (عبد رسول،1389).

اندازه گیری عملکرد: مراحل کمی کردن نتایج حاصله در قالبی مشخص و در محدوده زمانی معین و مقایسه آن با منابع صرف شده را اندازه گیری عملکرد نامند (عبد رسول،1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کارایی : مقدار کار انجام شده به مقدار کاری می باشد که بایستی انجام گیرد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: پایان نامه