تعالی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی می باشد که سازمان در آن فعالیت می کند و کوشش برای درک و پاسخ‌گویی به انتظارات ذی‌نفعان سازمان در جامعه می باشد. سازمان‌های متعالی، به‌عنوان سازمان‌هایی مسئول با ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی مناسب به ذی‌نفعانشان در قبال عملکرد خود، رویکردهایی اخلاقی اتخاذ می‌کنند، به مسؤولیت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست حال و آینده توجه نموده و فعالانه آن را ترویج می‌کنند. مسؤولیت‌های اجتماعی سازمان در ارزش‌های سازمان اظهار گردیده و با سایر فعالیت‌های سازمان یکپارچه‌شده می باشد. این سازمان‌ها انتظارات و الزامات قانونی، اجتماعی، محلی و حتی منطقه‌ای خود را از طریق مشارکت و فعالیت‌های آزاد ذی‌نفعان، برآورده می‌کنند. این سازمان‌ها، ضمن اینکه در مورد ریسک‌ها و مخاطرات، مدیریت صحیحی را اعمال می‌کنند در کوشش برای اجرای پروژه‌هایی هستند که هم منافع سازمان و هم منافع جامعه را تأمین نماید و اطمینان کامل کلیه ذی‌نفعان را نیز در نظر دارند. آن‌ها از تأثیرات حال و آینده سازمان بر جامعه آگاه بوده و مراقبت‌های لازم را برای حداقل کردن اثرات زیان‌بار اعمال می‌کنند.

   1-2 معیارها و زیرمعیارها در مدل سرآمدی EFQM

مدل EFQM که مشخص‌کننده وجود رویکردهای زیادی برای دست‌یابی به برتری پایدار در تمامی جنبه‌های عملکرد می باشد و بر پایه این فرضیه استوار شده که نتایج برتری در ارتباط با عملکرد، مشتری، کارکنان و جامعه، از طریق تحقق رهبری، خط‌مشی و راهبرد، کارکنان، شراکت‌ها و منابع و فرآیندها قابل دست‌یابی می باشد.

مدل سرآمدی EFQM یک مدل غیر تجویزی می باشد که ساختار آن بر پایه ارزش‌های هشت‌گانه و از 9 معیار و 32 زیر معیار شکل یافته می باشد. این مدل به‌گونه‌ای می باشد که معیارها و زیر معیارها بر هم تأثیر دارند و باهم مرتبط هستند و در حقیقت یک سیستم را تشکیل می‌دهند. این معیارها، هسته و قلب مدل هستند و مبنای ارزیابی یک سازمان قرار می‌گیرند. معیارهای مدل EFQM به دو دسته توانمندسازها و نتایج تقسیم می شوند (همایونفر, 1389).

1-2-1 توانمندسازها

پنج معیار از معیارهای 9-گانه، گروه توانمندسازها را تشکیل می‌دهند و اظهار‌کننده نوع فعالیت‌های سازمان و چگونگی انجام آن فعالیت‌ها هستند و عواملی‌اند که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی، توانمند می‌نمایند. توانمندسازها متشکل از رهبری، خط‌مشی و استراتژی، کارکنان، مشارکت‌ها و منابع، فرآیندها هستند که در ادامه به بحث در مورد آن‌ها خواهیم پرداخت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-2 نتایج

چهار معیار باقیمانده گروه نتایج را تشکیل می‌دهند و مشخص‌کننده خواسته‌هایی می‌باشند که سازمان بایستی با اجرای توانمندسازها به آن‌ها دست یابد. این نتایج شامل نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد هستند.

  1-3 معرفی معیارها

مدلی که جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی بر آن استوار می باشد شده، دارای 9 معیار می باشد. 5 معیار آن، توانمندسازها و 4 معیار دیگر نتایج هستند. معیارهای توانمندساز، آن چیز که را یک سازمان انجام می‌دهد، پوشش می‌دهند و معیارهای نتایج، آن چیز که را که یک سازمان به دست می‌آورد. نتایج براثر اجرای توانمندسازها به دست می‌آیند و توانمندسازها با گرفتن بازخورد از نتایج بهبود می‌یابند، هر یک از معیارهای نه‌گانه مدل جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی شامل چند جزء می باشد که ابعاد مختلف معیار را مشخص می‌سازد. در ادامه تعریف هر یک از معیارهای مدل و اجزای آن‌ها آمده می باشد.

1-3-1 معیار رهبری

رهبران متعالی، آرمان و مأموریت را تدوین و دستیابی به آن ارزش‌ها و سامانه‌های موردنیاز برای موفقیت پایدار سازمان را ایجاد کرده و با اقدام و رفتار مناسب خود آن‌ها را به اجرا درمی‌آورند. در دوران تغییر و تحولات سازمان، ثبات در مقاصد دارند و هرکجا که لازم باشد قادرند تا جهت‌گیری سازمان را متحول ساخته و کارکنان را به پیروی آن ترغیب کنند. تأثیر معیار رهبری در سازمان سرآمد شامل موارد زیر می باشد:

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید