1-1-1 فرضیه اصلی

  • شاخص‌های مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.

1-1-2 فرضیات فرعی

  • شاخص رهبریِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.
  • شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابعِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • فرایندهای مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.
  • نتایج کارکنان، مشتریان و جامعه­ی مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.
  • نتایج کلیدی عملکرد مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.

  1-2 نام بهره‌وران

بهره‌وران این پژوهش شهرداری همدان، کارکنان آن، سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی هستند.

  1-3 قلمرو پژوهش

1-3-1 قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش به موضوع مطالعه اندازه اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان می‌پردازد.

1-3-2 قلمرو مکانی پژوهش

مکان موردمطالعه و مطالعه شهرداری همدان می باشد.

1-3-3 قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش در طی پاییز و زمستان سال 1393 صورت گرفته می باشد.

  1-4 تعریف موضوع (مفهومی و عملیاتی)

1-4-1 مفاهیم بنیادین سرآمدی

مفاهیمی هستند که این مدل‌ها بر آن‌ها بنا شده می باشد و درواقع پایه و اساس مدل‌اند. این مفاهیم، برگرفته از اعتقادات و باورهای محوری شرکت‌ها و سازمان‌های سرآمد هستند و سازمان‌هایی که در اقدام و با باور این مفاهیم، شرکت‌هایی ساخته‌اند که در تاریخ کسب‌وکار ماندگار شده‌اند.

1-4-2 مدل تعالی سازمانی EFQM

سازمان‌هایی که در جهت افزایش کیفیت و اجرای برنامه‌های مدیریت کیفیت کوشش نمایند، یقیناً از سایر سازمان‌ها پیشی خواهند گرفت. این سازمان­ها در این راستا با الگوبرداری از شرکت‌های موفق در دنیا توانسته‌اند چارچوب مناسبی را برای مدیریت سازمان‌ها، بخصوص سازمان‌های تجاری در محیط رقابتی ارائه نمایند ازجمله این مدل‌ها، مدل ارائه‌شده از سوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا می باشد که شرکت‌های بسیاری در جهان بخصوص در اروپا از آن به‌عنوان یک الگوی مناسب برای راهبری کسب‌وکار خود بهره گیری می‌نمایند.

1-4-3 خودارزیابی

روش‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها هست که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند. یکی از روش‌های ارزیابی سازمانی، خودارزیابی می باشد که در مدل EFQM یا تعالی سازمانی به آن توجه ویژه‌ای شده می باشد که سازمان­ها جهت رصد چالش­ها و موانع و یافتن نقاط قوت و ضعف سازمان خود انجام می­دهد.

1-4-4 معیارهای EFQM

مدلی که جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی بر آن استوار می باشد شده، دارای 9 معیار می باشد. 5 معیار آن، توانمندسازها و 4 معیار دیگر نتایج هستند.

1-4-5 توانمندسازها

معیارهای توانمندساز، آن چیز که را یک سازمان انجام می‌دهد، پوشش می‌دهند پنج معیار اول این مدل بوده و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی، توانمند می‌نمایند.

1-4-6 نتایج

معیارهای نتایج، آن چیز که را که یک سازمان به دست می‌آورد می باشد که سازمان سرآمد در حوزه‌های مختلف به آن‌ها دست پیدا می کند و اظهار‌کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمندسازها هستند.

1-4-7 اثربخشی

مفهوم اثربخشی[1] در مدیریت با تغییر اندازهِ موفقیتِ نتایج حاصل از کار، بایستی مهم‌ترین هدف مدیر باشد. می­توان گفت که اثربخشی چیزی می باشد که از راه اعمال صحیح به دست می‌آید (تیبادو و فویلا[2]،1996).

  1-5 مدل تحلیلی

سازمان‌هایی که حقیقتاً سرآمد هستند می‌کوشند با دستاوردهایشان و نشان دادن چگونگی دستیابی به آن‌ها و اینکه در آینده چه دستاوردهایی خواهند داشت رضایت ذینفعان خود را جلب کنند. انجام این کار حتی در مساعدترین شرایط، کار دشواری می باشد. ازاین‌رو در شرایطی که رقابت جهانی افزایش می‌یابد، نوآوری‌های فنّاوری به‌سرعت اتفاق می‌افتند، فرآیندها تغییر می‌کنند و تغییرات مداوم در اقتصاد، شرایط اجتماعی و محیطی پیرامون مشتری رخ می‌دهد، استمرار این کار دشوارتر نیز خواهد گردید. با شناخت این چالش‌ها بود که بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM ایجاد گردید تا رهیافتی به مدیریت را بین سازمان‌های اروپایی ترویج کند که در ابعاد جهانی قابل‌طرح و راهنمای آن‌ها به‌سوی سرآمدی پایدار باشد.

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، یک سازمان غیرانتفاعی می باشد که در سال 1988 میلادی توسط 14 شرکت معتبر اروپایی و با طرفداری اتحادیه اروپا تأسیس گردید و در حال حاضر بیش از 800 شرکت اروپایی در این سازمان عضویت دارند. مأموریت این سازمان ایجاد یک نیروی راهبر در جهت سرآمدی عملکرد و چشم‌انداز آن درخشش سازمان‌های اروپایی در جهان می باشد (پریس اورتیز و آلوارز گارسیا[3]).

[1] Effectiveness

[2] Thibodeaux & Favilla

[3] Peris-Ortiz & Álvarez-García

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید