اصلی ترین عوامل استراتژی عملیاتی که در سازمان های خدماتی مطرح هستند به تبیین زیر می باشد: (سیدحسینی، 1384)

 1. تکنولوژی تولید
 2. ظرفیت
 3. تسهیلات و جایابی
 4. تکنولوژی فرآیند
 5. منابع انسانی
 6. تصمیمات عملیاتی
 7. یکپارچگی عرضه کنندگان
 8. کیفیت

 

 

 • هزینه کیفیت در سازمان های خدماتی

هزینه کیفیت در سازمان های خدماتی با سازمان های تولیدی تفاوت دارد. در سازمان های تولیدی هزینه های کیفیت اساساً محصول گرا[1] هستند در حالیکه در سازمان های خدماتی کارمندگرا می باشند. با در نظر داشتن اینکه در سازمان های خدماتی، کیفیت وابسته به تعامل مشتری-کارمند می باشد لذا هزینه های ارزیابی تمایل دارند که در مقایسه با سازمان های تولید، بخش بزرگی از هزینه کیفیت محسوب شوند. بعلاوه هزینه نارسائی داخلی تمایل دارد که در سازمان های خدماتی با ارتباط بالا، کمتر باشد زیرا که فرصت اندکی برای اصلاح یک خطا قبل از رسیدن خدمت به مشتری هست.

با در نظر داشتن اینکه بخش بزرگی از هزینه های عملیاتی به کارکنان نسبت داده می گردد، لذا اغلب مواقع کاهش در هزینه کل کیفیت به معنی کاهش زمان کار انجام شده و در نتیجه  کاهش کارکنان می باشد. (سیدحسینی، 1384) تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت می باشد. عوامل محیط داخلی شرکت شامل اهداف، خط‌مشی، ترکیب عناصر بازاریابی و هزینه‌های شرکت هستند و مانند عوامل محیطی می‌توان به ماهیت بازار و تقاضا، شرایط رقابتی و واسطه‌ها تصریح نمود. (سعیدنیا، 1388)

کاهش هزینه به سازمان فرصت پالایش و حتی فرموله کردن مجدد راهبرد کلی سازمان را می دهد. در اصل ر امر کاهش هزینه ها صرفاً هزینه ها را کاهش نمی دهیم. بلکه سازمان تصمیم میگیرد که چه چیز به لحاظ راهبردی دیگر موضوعیت ندارد و در نقطه مقابل چه چیزهایی را بایستی حفظ نمود. (بانرجی، 2009)

 

 • هزینه[2]

حسابداران ، اقتصاددانان، مهندسین، مدیران و سایر افرادی که بنحوی با معضلات مربوط به هزینه روبرو هستند مفاهیم و اصطلاحاتی را بر حسب نیازشان برای هزینه اظهار کرده اند.

 1. هزینه عبارت از کاهش ناخالص دارایی ها و یا افزایش ناخالص بدهی ها می باشد که ناشی از فعالیت های انتفاعی یک واحد تجاری بوده و سبب تغییر حقوق صاحبان سهام گردیده و طبق اصول مورد قبول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می گردد. (عالی ور، 1387)
 2. یعنی از دست دادن منابع بمنظور دستیابی به یک هدف مشخص واقع شده و برحسب واحد پول اندازه گیری می گردد. (پیروی، 1383)
 3. هزینه عبارتست از قیمت مبادله منابع از دست داده شده یا فدا شده جهت تضمین منافع.

 

 • انواع هزینه ها
 1. 2-9 هزینه های مستقیم

هزینه هایی که مستقیماً برای انجام فعالیت های سازمان صرف می شوند. مانند هزینه تأمین مواد اولیه، حقوق دستمزد عوامل اجرایی و… هزینه های مستقیم معمولاً با زمان نسبت معکوس دارد و این نسبت معمولاً خطی نمی باشد. (حاج شیرمحمدی، 1375)

 

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. 2-9 هزینه های غیر مستقیم

هزینه هایی که مستقیماً در اجرای فعالیت های سازمان دخالت ندارند مانند هزینه های اجاره دفتر مرکزی یا هزینه کارکنانی که در دفتر کارفرما یا پیمانکار اشتغال دارند را هزینه های بالاسری[3] گویند.

 

فصول هزینه هر یک از فصول چهار گانه هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری، هزینه های سرمایه ای و پرداخت های انتقالی از موارد زیر تشکیل شده اند:

 

 • هزینه های پرسنلی:
 1. حقوق و دستمزد: شامل حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و غیر رسمی و کارگران، اعتبارات حق التدریس (در مؤسسات آموزشی)، حق التحقیق (در مؤسسات پژوهشی و آموزشی)
 2. مزایا و کمک ها: این مزایا شامل تمام مزایا و کمک هایی که به گونه مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان پرداخت می گردد، انواع مختلف فوق العاده ها و مزایای شغلی کارکنان و کارگران، پاداش کارکنان و کارگران رسمی و غیررسمی، اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی و غیررسمی، اعتبارات بیمه درمانی، جیره های غذایی کارکنان،د اعتبارات تحصیلی کارکنان، حق تأهل و حق اولاد کارکنان را می توان نام برد.

[1] Product-Oriented

 

[2] cost

[3] Over Hard Cost

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید