2-1-  مقدمه :

دنیای قرن بیست و یکم در واقع دنیای استیلای فناوری جدید اطلاعات و دنیای شتابندگی تاریخ به لحاظ تغییرات و تکثرات شتاب آمیز علمی، اقتصادی،فرهنگی و سیاسی خواهد بود. (عالی،1381)

جامعه اطلاعاتی جهانی بسرعت در حال شکل گیری می باشد . شتاب بهم آمیختن ارتباطات، انتشار چند رسانه ای و اطلاعات به همراه توسعه سریع فناوری چه از نظر سخت افزاری و چه از نظر نرم افزاری پدیده جدیدی بنام فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT را به وجودآورده می باشد که در نتیجه آن هر روز شاهد تولیدات و سرویسهای متنوعی هستیم که در اغلب امور بشر از آموزش گرفته تا تجارت و بازرگانی و مسائل فرهنگی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده می باشد . این فضا فرصت جدید و مناسبی در جهان به وجودآورده می باشد که اگر با درایت بهره گیری گردد فاصله کشورها را کم و اگر نسبت به آن بی توجهی گردد فاصله دیجیتالی را در پی خواهد داشت .

وضعیت ICT در یک کشور به عنوان شاخصی برای برآورد توسعه یافتگی اقتصادی آن کشور به حساب می آید. توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات  در طول دو دهه به نحو شگرفی سبب بروز تحول در همه نظام های اداری و مالی، حتی در شرکت های متوسط و کوچک شده و در بسیاری از موارد بنگاه های چند نفره تجاری را نیز دستخوش تحول کرده می باشد .(صالحی امیری و حیدری زاده ، 1386).

پیدایش فناوری اطلاعات و ارتباطات شتاب بیشتری به تحولات جهان در عصر اطلاعات و دانایی داده می باشد. اگرچه این پدیده آغاز از محیط های نظامی آغاز و سپس به مراکز دانشگاهی کشیده گردید، اما امروزه عرصه های مختلف زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده می باشد . (کیاسی،1386)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل آغاز به مفاهیم و تعاریف فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته سپس به مطالعه اهمیت و ضرورت پذیرش فناوری اطلاعات و بعضی از مدلهای پذیرش فناوری می پردازیم. در دو دهه گذشته نظریه‌ها و مدل‌های مختلفی در زمینه پذیرش فناوری پیشنهاد، آزمایش، اصلاح و گسترش یافته‌اند که منشا اکثر این مدل‌ها از سیستم‌های اطلاعاتی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی می باشد. این مدل‌ها به شناخت ما از عوامل موثر درپذیرش فناوری توسط کاربران و روابط بین آنها کمک می‌کنند.(سان و ژانگ[1]، 2006)

2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT[2] ) :

ارتباطات در عصر حاضر الفبای زندگی صنعتی ، مدرن و متمدن ، جوامع  مترقی  این کره خاکی را تشکیل  می‎دهد. اهمیت ارتباطات و در معنایی ساده‎تر تبادل اطلاعات بین جوامع بشری و بشر‎ها که تشکیل دهنده جوامع بشری می‎باشند و در عصر امروز حضور آن مهم و مهم می باشد که به زعم بزرگان علم در جهان امروز اگر کسی خود را بی نیاز از تبادل اطلاعاتی بداند در حقیقت دچار توهمی بزرگ از یک محیط پر رمز و واقعیت گشته و در حقیقت از آمادگی لازم برای ورود به قرن بیست و یکم برخودار نمی‎باشد و از قافله به شدت عقب مانده می باشد.

باگسترش علوم ارتباطی کارآیی سیستم های کامپیوتری افزایش پیدا نمود. این همنوایی و تلفیق هم افزای سیستم های اطلاعاتی (کامپیوتر) با سیستم های ارتباطی باعث شکل گیری عصر پیشرفته تری به نام دوره  فناوری اطلاعات و ارتباطات گردید. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک نیاز ، نه یک انتخاب یکی از شاخص ترین فناوری های قرن حاضر به مقصود ایجاد جامعه شبکه ای و تحقق ایده های دانایی محور می باشد (خلیل مقدم ، 1384)

فناوری اطلاعات و ارتباطات درشرایط مناسب قابلیت خود را در زمینه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بویژه مراقبتهای بهداشتی، سلامت، آموزش های از راه دور، اشتغال، کشاورزی، بازرگانی وهمچنین غنی سازی فرهنگ محلی به اثبات رسانیده می باشد.(هرس[3]،2003) همچنین اهمیت راهبردی و استراتژیکICT  و اهمیت فزاینده ای که در سطح بین الملل پیدا کرده، به کشور ما تسری پیدا کرده می باشد و یک منبع استراتژیک برای سازمان ها ونهادهای دولتی کشور به شمار می رود وماهیت و نحوه کسب و کار را به طوراساسی متحول کرده می باشد. استراتژیک شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از پیش آن را مهم جلوه می دهد. (میرخانی ، 1385) در سال‌های اخیر رشد سریع فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات تاثیر بسیار مهمی در زندگی بشر و کارکرد سازمان‌ها و موسسات در کشورهای مختلف داشته می باشد. به اعتقاد صاحب‌نظران همان گونه که اختراع ماشین بخار و وقوع انقلاب صنعتی موجب تحولات عظیم در زندگی کاری و شخصی افراد گردید، انقلاب ارتباطات هم به گونه مشابه دگرگونی‌هایی را در زندگی آدمی به همراه دارد(لورین و اریک[4] ، 1997).

به مدد رسانه‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، جهان به دهکده‌ایی مبدل شده که اطلاعات و رسانه‌ها، سیستم‌های عصبی و اجزای این دهکده را به هم متصل ساخته می باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه وسیعی از فناوری‌ها (اینترنت، ماهواره، تلفن همراه، تلویزیون‌های کابلی، رایانه‌های خانگی و ویدئو) می باشد که برای برقراری ارتباط بین بشر‌ها (فرستادن و دریافت انواع پیام‌های کلامی، صوتی و تصویری) و نیز برای تولید، انتشار، ذخیره و بازیابی اطلاعات به کار می‌رود. فناوری اطلاعات و ارتباطات وسیله ای برای ذخیره سازی، پردازش و ارائه اطلاعات می باشد که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی رسانه می باشد (رضوی،1388).

فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از گردآوری ، سازماندهی ، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت ، تصویر ، متن یا عدد که با بهره گیری از ابزار رایانه ای و  مخابرات صورت پذیرد . با پیشرفت سریع ICT در دنیا و تاثیر عمیق ابزار و تجهیزات در تسهیل و تسریع کارها و صرفه جویی در وقت و هزینه ، هر روز بر اهمیت اینگونه وسایل و کاربرد آنها افزوده میشود (اشنایدر ، 2006) .

در تعریفی دیگر: «فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مجموعه­ای از قابلیت­ها تعریف می گردد که به وسیله رایانه­ها، نرم افزارهای کاربردی و تجهیزات مخابراتی و ارتباط از راه دور برای سازمان فراهم می گردد و داده، اطلاعات ودانش مورد نیاز را در اختیار افراد و فرآیندها قرار می دهد» (آتارنا[5] ، 2003)

در فن آوری اطلاعات وارتباطات ، تاکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می باشد ، بگونهای که ارتباطات به منزله یک “بایستی” مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدونوجود آن امکان ارائه سرویس ها و خدمات را دارا نمی باشد.  فناوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ای می باشد که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه نظیر: رادیو ، تلویزیون ، تلفن ها ی سلولی ، کامپیوتر ، نرم افزار ، سخت افزارهای شبکه ، سیستم های ماهواره اری و نظایر آن اطلاق شدهکه سرویس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان مرتبط می گردد( کنفرانس از راه دور ، آموزش از راه دور).

با در نظر داشتن اهمیتی که مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی دارد و نیز با در نظر داشتن اینکه توسعه پایدار روستایی ایران بایستی به دانایی محوری تکیه کند و بسترهای لازم برای دانایی محوری در روستاهای کشور را فراهم سازد. سرمایه گذاری در بنیان های دانایی محوری در روستاها و ازجمله بسترسازی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند جامعه روستایی را برای آیندهو تأثیر آفرینی در عرصه های ملی و بین المللی یاری رساند و مدیریت در این عرصه را چه بسا بتوان «مدیریت جدید روستایی» خواند. (صیدایی ، 1387)

با آگاهی از توانمندیهای فناوری به عنوان یکی از ابزارها و بسترهای توسعه همه جانبه و به مقصود بهره گیری از ظرفیت های بالقوه این فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف، کشور ایران در کنار بسیاری از کشورهای دیگر با امضای ” اعلامیه اصول جامعه اطلاعات” عملاً متعهد شده می باشد در ساختار جامعه اطلاعاتی جهانی تاثیر گذار باشد. در یکی از موضوعات اظهار شده در “طرح اجرایی ”  اصول اعلام شده به کشورهای جهان توصیه شده می باشد که تمام روستاها تا سال 2015 با اتصال به اینترنت و آموزش وارد جامعه اطلاعاتی جهانی شوند (وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، 1383 )

[1] – Sun & Zhang

 

[2] – Information and Communication Technology (ICT)

[3] – Heres

[4] – Lorin & Erick

 

[5] – Attaaran

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید