– کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدارروستا :

با در نظر داشتن توان بالای این فناوری در رساندن خدمات و اطلاعات مورد نیاز روستاییان فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در عرصه های زیر در جهت توسعه پایدار کشاورزی فعالیت داشته باشد:

 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی و آموزش روستاییان به مقصود حفاظت از منابع طبیعی
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روستاییان به مدد سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات پست بانک درروستاها
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه راهکاری برای آموزش دورروستا
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت الکترونیک
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش کشاورزی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفع آفات

بعضی از موارد کاربرد این فناوری های اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار کشاورزی عبارتند از :

 • گسترش بازارهای روستاییان و کوتاه شدن دست واسطه ها
 • کاهش اثرات بلایای طبیعی و آفات نباتی
 • گسترش پژوهش و ترویج کشاورزی
 • کاهش فاصله محققان و کشاورزان
 • کاهش اندازه ریسک محصولات کشاورزی
 • هواشناسی علمی و پیشرفته
 • اطلاعات دقیق از نوسانات قیمتها
 • آموزش کشاورزی ازراه دور
 • آگاهی از سیاستها و اهداف کلی کشور در بخش کشاورزی
 • استاندارد محصولات
 • پیش بینی بازار
 • کاربرد در تهیه فرمولهای غذایی در تغذیه دام. (محمدی و همکاران ، 1388)

فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر فواید اقتصادی اثرات زیادی زیرا توسعه اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی را در روستاها در پی دارد . با ورود این فناوری در روستاها معضلاتی زیرا بیکاری، مهاجرت به شهرها ، فقدان بهداشت و مسافرتهای غیرضروری کاهش می یابد . آموزش جوانان روستایی و فرهنگ سازی بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امورات مختلف زندگی روستاییان از اولین گامهای توسعه این فناوری در روستاها می باشد . فقدان سیاست کلی و جامع دولت در جهت توسعه فناوری اطلاعات  در روستاها به عنوان بخش عظیمی از نیروهای مولد جامعه ، نبودن بستر مخابراتی مناسب جهت تبادل اطلاعات در روستاها ، عدم آشنایی و مهارت روستاییان در بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات ، جمعیت کم و پراکندگی روستاها ودرآمد پایین روستاییان ، از مهمترین چالشهای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها می باشد .

 

2-7- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات :

در عصر جدید سازمانها در ابعاد و جنبه های مختلف به گونه چشمگیر بر اطلاعات تاکید دارند . اطلاعات قدرت می باشد و هر کسی از آن برخوردار گردد ، صاحب قدرت می باشد . شرایط متغیر محیطی نیاز به اطلاعات را بیش از پیش نشان می دهد و این امر ضرورت جمع آوری ، ثبت ، پردازش و نیز توزیع اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان  دو چندان می سازد . اطلاعات مفهومی نسبی می باشد و ویژگیهای خاصی را به خود اختصاص می دهد . این ویژگیها بسته به سطح سازمانی متفاوت می باشند . ( صرافی زاده ، 1383 )

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید