پایان نامه

پایان نامه بررسی اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در نتایج جامعه

تعالی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی می باشد که سازمان در آن فعالیت می کند و کوشش برای درک و پاسخ‌گویی به انتظارات ذی‌نفعان سازمان در جامعه می باشد. سازمان‌های متعالی، به‌عنوان سازمان‌هایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در مؤلفه خط‌مشی و استراتژی

1-1-2 اثربخشی مفهوم اثربخشی[1] در مدیریت با تغییر اندازهِ موفقیتِ نتایج حاصل از کار، بایستی مهم‌ترین هدف مدیر باشد. می­توان گفت که اثربخشی چیزی می باشد که از راه اعمال صحیح به دست می‌آید (تیبادو ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه آموزش مهارتها درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

2-1-1)مفهوم اثربخشی تاثیر سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست؛ بلکه موضوعی بسیار پیچیده می باشد که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می باشد. تاثیر سازمانی روشی می باشد که سازمان ها، چگونگی تحقق ادامه مطلب…

By 92, ago