پایان نامه

پایان نامه بررسی اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در نتایج کلیدی عملکرد

سازمان‌های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می‌کنند، به اجرا درمی‌آورند. خط‌مشی‌ها، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در نتایج جامعه

تعالی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی می باشد که سازمان در آن فعالیت می کند و کوشش برای درک و پاسخ‌گویی به انتظارات ذی‌نفعان سازمان در جامعه می باشد. سازمان‌های متعالی، به‌عنوان سازمان‌هایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در مؤلفه رهبری

1-1-1 فرضیه اصلی شاخص‌های مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد. 1-1-2 فرضیات فرعی شاخص رهبریِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد. شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابعِ مدل EFQM در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه اثربخشی پروژههای تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق یزد

1-5-1- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش این پژوهش در زمستان سال 1392 و در شرکت برق منطقه ای یزد صورت گرفته می باشد. از آنجا که هدف پژوهش سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی می باشد، پروژه‌های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تدوین متدولوژی مناسب برای رتبه بندی شعب بانک

روش‌های غیر پارامتریک[1] عموماً عملکرد یک بنگاه یا واحد تصمیم گیری را با بهترین عملکرد بالفعل بنگاه های داخل آن صنعت مطالعه می کند. روش‌های غیر پارامتریک را می‌توان ساده‌ترین روش‌های نظاره و تخمین کارایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رابطه بین آموزش مهارتها و اثربخشی سازمانی تولیدی شهرک صنعتی رشت

سایت منبع ملاک های ارزیابی اثربخشی دارای دو رویکرد متفاوت می باشد (نجمی و همکاران، 1387). 1-  ملاک های تک معیاری اثربخشی سازمانی 1-1- حداکثر کردن سود شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را ادامه مطلب…

By 92, ago