پایان نامه

پایان نامه ارائه نتایج، راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهره‌وری شعب بانک

در چند دهه گذشته تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان یک روش مهم برای سنجش کارایی مطرح شده می باشد. بهره گیری از این روش برای ارزیابی روشی مناسب می باشد که بر اساس سنجش عملکرد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تدوین متدولوژی مناسب برای رتبه بندی شعب بانک

روش‌های غیر پارامتریک[1] عموماً عملکرد یک بنگاه یا واحد تصمیم گیری را با بهترین عملکرد بالفعل بنگاه های داخل آن صنعت مطالعه می کند. روش‌های غیر پارامتریک را می‌توان ساده‌ترین روش‌های نظاره و تخمین کارایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه پایین بودن نسبت T/G به دلیل رشد بالاتر مخارج دولت

مطالعه دانیل لاندائو: دانیل لاندائو (1986) در مقاله خود تحت عنوان (( دولت و رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته))، ارتباط بین ترکیب های مختلفی از مخارج دولتی ورشد اقتصادی را با بهره گیری از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه

حکومت الکترونیک فقط ­مربوط به ‏ایمیل و وب سایت دولت نمی­گردد،‏ فقط درمورد ارائه خدمات از طریق اینترنت نیست، فقط به ­دسترسی دیجیتالی به اطلاعات دولت یا پرداخت­های الکترونیکی اطلاق نمی‏گردد. بلکه حکومت الکترونیک باعث ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سطح آمادگی سازمان در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک

برای انجام این پژوهش با کمک داده های اولیه که از طریق بهره گیری از روشهای آماری استنباطی و توصیفی بدست می آید و از طریق نرم افزارهای لیزرل و  AHP به سوالات پاسخ داده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق پایان نامه عوامل موثر در همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک

یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. باتوجه به عنوان پژوهش و یافته های موجود در ادبیات موضوع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه سنجش تاثیر انتظار اجرا بر روی قصد استفاده از ICT.

فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه غیر از سخت افزار، نرم افزار، سیستم های ارتباطی تشکیل شده می باشد. در آغاز چند واژه اصلی در مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعریف و تفاوت بین آنها ادامه مطلب…

By 92, ago