پایان نامه

پایان نامه ارائه نتایج، راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهره‌وری شعب بانک

در چند دهه گذشته تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان یک روش مهم برای سنجش کارایی مطرح شده می باشد. بهره گیری از این روش برای ارزیابی روشی مناسب می باشد که بر اساس سنجش عملکرد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رتبه بندی شعب بانک بر اساس شاخص‌های تعیین شده

مفهوم کارایی معمولاً با واژه «تاثیر[1]» و «بهره‌وری[2]» اشتباه می گردد. «تاثیر» اندازه هم جهت بودن انجام فعالیت‌های یک سازمان را با اهداف تعیین شده برای آن نشان می‌دهد به بیانی دیگر تاثیر درجه دستیابی ادامه مطلب…

By 92, ago