پایان نامه

پایان نامه عوامل کلیدی خط تولید را چگونه باید سازماندهی کرد

تهیه برنامه زمان‌بندی توسط برنامه شبیه‌ساز به معنای بهره گیری از شبیه‌سازی برای تعیین زمان‌بندی با افق کوتاه‌مدت چندساعته و حداکثر یک‌روزه می باشد. قوانین ارسال کارها به مراکز کاری و ماشین‌آلات در موتور نرم‌افزار ادامه مطلب…

By 92, ago