پایان نامه

پایان نامه بررسی اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در نتایج کلیدی عملکرد

سازمان‌های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می‌کنند، به اجرا درمی‌آورند. خط‌مشی‌ها، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه فرایند مدیریت دانش درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

تحقیقات عوامل متعددی را که در اثربخشی سازمانی مؤثر هستند، نشان داده می باشد که بعضی مهّمترین عوامل به تبیین زیر نام برده می گردد: (دفت، 1390). 1-  گرایش استراتژیک سازمان اثر بخش به مشتری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارتباط بین عوامل ایجاد ارزش ادرکی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه

رقابت پذیری در سطح سازمان مفهومی می باشد که نظریات بی شماری توسط محققان مختلف و با دیدگاه های متفاوت در مورد آن مطرح شده می باشد. در این قسمت مهمترین نظریات مطرح شده در ادامه مطلب…

By 92, ago