پایان نامه

مقاله پایان نامه میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان

امروزه فناوری اطلاعات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته می باشد . تجارت الکترونیکی و کسب وکار الکترونیکی در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت و کسب و کار را ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در شعب از طریق DEA با کارت امتیازی متوازن …

یکی از روش‌های رتبه بندی واحد های کارا بهره گیری از مدل کارایی متقاطع می‌باشد که توان بالایی در تفکیک پذیری واحد های کارا دارد. کارایی ساده محاسبه شده برای واحد k (Ekk) بر اساس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین شاخص‌های تأثیرگذار در عملکرد و کارایی شعب بانک

یکی از ویژگی‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها ساختار بازده به مقیاس آن می باشد. بازده به مقیاس می‌تواند «ثابت» یا «متغیر» باشد. مدل‌های CCR مانند مدل‌های بازده ثابت به مقیاس می باشد. مدل بازده ثابت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارائه نتایج، راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهره‌وری شعب بانک

در چند دهه گذشته تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان یک روش مهم برای سنجش کارایی مطرح شده می باشد. بهره گیری از این روش برای ارزیابی روشی مناسب می باشد که بر اساس سنجش عملکرد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رتبه بندی شعب بانک بر اساس شاخص‌های تعیین شده

مفهوم کارایی معمولاً با واژه «تاثیر[1]» و «بهره‌وری[2]» اشتباه می گردد. «تاثیر» اندازه هم جهت بودن انجام فعالیت‌های یک سازمان را با اهداف تعیین شده برای آن نشان می‌دهد به بیانی دیگر تاثیر درجه دستیابی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تدوین متدولوژی مناسب برای رتبه بندی شعب بانک

روش‌های غیر پارامتریک[1] عموماً عملکرد یک بنگاه یا واحد تصمیم گیری را با بهترین عملکرد بالفعل بنگاه های داخل آن صنعت مطالعه می کند. روش‌های غیر پارامتریک را می‌توان ساده‌ترین روش‌های نظاره و تخمین کارایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه پایین بودن نسبت T/G به دلیل رشد بالاتر مخارج دولت

مطالعه دانیل لاندائو: دانیل لاندائو (1986) در مقاله خود تحت عنوان (( دولت و رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته))، ارتباط بین ترکیب های مختلفی از مخارج دولتی ورشد اقتصادی را با بهره گیری از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه میزان نقش رشد مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

از زمانی که دولت ها تأثیر موثری را در اقتصاد بر عهده گرفتند، مالیات ها تأثیر مهمی در تجزیه و تحلیل اقتصاد و به ویژه ساختار آن اعمال می کنند. بحث تامین هزینه های دولت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارهای قانونی و کاربردی جهت مرتبط نمودن میزان رشد هزینه های دولت

2-3-1 پیش درآمد: از زمانی که دولت ها تأثیر موثری را در اقتصاد بر عهده گرفتند، مالیات ها تأثیر مهمی در تجزیه و تحلیل اقتصاد و به ویژه ساختار آن اعمال می کنند. بحث تامین ادامه مطلب…

By 92, ago