• جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش
 • با مطالعه موضوع پژوهش حاضردر پایگاه‌های اطلاعاتی پایان‌نامه‌ها و مقالات داخل کشور، نظاره گردید که پژوهشی تحت این عنوان درکشور و بویژه درشهرستان بوشهرصورت نگرفته می باشد و این پژوهش، اولین پژوهش در شهرستان بوشهر می باشد. لذا پژوهش فوق از این نظر که اولین پژوهشی در خصوص موضوع حاضر در ایران و بویژه در شهرستان بوشهر صورت می‌گیرد، یک پژوهش جدید می‌باشد و می‌تواند پایه‌ای برای انجام پژوهش‌های مشابه گردد. همچنین شناسایی انتظارات مشتریان بیمه ایران؛ بر اساس مطالعه‌هایی که انجام دادیم هیچ بیمه یا مؤسسه خدماتی انتظارات مشتریان  را به صورت مشخص اظهار نکرده بود در نتیجه بر آن شدیم که انتظارات را شناسایی کنیم.

   

  • محدودیت‌های پژوهش
  • معضلات ناشی از چندین مرحله توزیع پرسشنامه در میان مشتریان و مسئولان شرکت بیمه.
  • عدم تمایل و عدم همکاری مشتریان در پاسخ‌گویی به پرسشنامه.

   

  • تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی

  بیمه[1]: به معنی عقدی می باشد که به موجب آن یک‌طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر[2] ‌،  طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار می‌پردازد حق بیمه[3]  و آن‌چه بیمه می گردد را موضوع بیمه می‌نامند.

  زیان‌دیده: کلیه زیان‌دیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از زیان جانی و مالی، خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند.

  خسارت مالی: عبارت می باشد از خسارت‌های وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق (تحت مالکیت).

  اشخاص ثالث: هر زیان‌دیده‌ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث می باشد به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی‌گردد.

  خسارت جانی: منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی می باشد نه موجودات دیگر بلکه فقط بشر.

  خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده می باشد. (تبصره6 ماده1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)

  رضایت‌مندی: احساسی که اشخاص زیان‌دیده در اثر برآورده شدن خواسته‌ها و انتظارت‌شان از سوی بیمه ایران بدست می‌آورد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  اصل غرامت[4]: به موجب اصل غرامت که بر بیمه‌های اشیاء و مسئولیت حاکم می باشد خسارت پرداختی توسط بیمه‌گر حداکثر به اندازه خسارت واقعی وارده به مورد بیمه در اثر وقوع خطر بیمه شده می باشد.

  [1]. Insurance

  [2] . Insurer

  [3] . premium

  [4] . Indemnity

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید