بازاریابی دارای ابعاد گوناگونی به تبیین زیر می باشد:

  • بازار گرایی
  • بازار شناسی
  • بازاریابی
  • بازار سازی
  • بازار گردی
  • بازار سنجی
  • بازارداری
  • بازار گرمی
  • بازار گردانی

– بازار گرایی:

یعنی توجه و تمایل و گرایش به مشتریان که در واقع اولین ویژگی بازاریابی جدید می باشد و در واقع رمز کامیابی سازمانها بستگی به همگامی آنها با شرایط روز و نیازها و خواسته های روز مشتریان داشته و این امر مستلزم پذیرش بازارگرایی به عنوان یک فرهنگ سازمانی در تمام سطوح سازمانی می باشد.

– بازار شناسی:

لازمه هر حرکت عاقلانه ای در واقع شناخت بوده و شناخت بازار در واقع تلاشی می باشد نظام مند در جهت گردآوری، ثبت و تحلیل اطلاعات لازم در خصوص اجزای تشکیل دهنده نظام بازار ( یعنی عوامل مربوط به محیط خرد وکلان موثر بر فعالیتهای سازمانی).

– بازاریابی:

یعنی جستجو برای یافتن مناسبترین بخش یا بخش هایی از بازار که شرکت بهتر و موثرتر میتواند پاسخگوی نیازهای آن بخش بوده و در عین حال به بهترین نحو بتواند از منابع محدود و موجود خود بهره گیری نماید.

– بازار سازی:

یعنی نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان به بازار هدف و ساختن تصویری مناسب در بازار و یافتن جایگاه مطلوب در بازار.

– بازار گردی:

با در نظر داشتن سرعت فوق العاده تغییرات و ظهور و عرضه فرآورده های نو و سرعت بالای تغییرات تکنولوژیکی، از وظایف اصلی بازاریابی امروزی ویترین گردی و آشنایی با تحولات و تغییرات و بازار برای پیش بینی و برنامه ریزی اقدامات آتی برای حفظ توان رقابتی در بازارها و در حضور رقباست.

 

– بازار سنجی:

یعنی تحلیل جایگاه بازار با در نظر داشتن آن چیز که بودیم و داشتیم، آن چیز که هستیم و داریم و آن چیز که بایستی داشته باشیم. یعنی ارزیابی فعالیتهای موسسه و یافتن نقاط ضعف و قوت سازمان و به عبارت بهتر اندازه گیری عملکرد و یافتن انحرافات و اندازه انحراف از برنامه های پیش بینی شده جهت اصلاح امور و جلوگیری از بروز اشتباهات بعدی و نهایتا به معنای نظارت و کنترل همیشگی عملکردهای پیش بینی شده سازمان می‎باشد.

– بازار داری:

بازارداری یعنی حفظ مشتریان و تشویق و ترغیب آنها به بهره گیری بیشتر از کالا یا خدمات از طریق کسب رضایتمندی آنهاست که خود مستلزم داشتن اطلاعات کافی در خصوص رفتار مصرف کنندگان، حرکات رقبا، اثرات محیطی بر روی فعالیتهای موسسه و سایر اطلاعات و دانش های خاص حوزه بازاریابی می باشد.

– بازار گرمی:

یعنی ترغیب، تشویق و ترغیب به هنگام برای آگاهی، متقاعد کردن و ترغیب مشتریان برای ارتباط بیشتر با سازمان از طریق بهره گیری از قوه خلاقیت و ابتکارات و. . .

– بازار گردانی:

یعنی مدیریت بازار و شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل امور مختلف بازار یابی می باشد. به عبارت بهتر بازار گردانی یعنی انجام فعالیتهای همیشگی بازار گرایی، بازار شناسی، بازار یابی، بازار سازی، بازار گرمی، بازار گردی، بازار سنجی و بازار داری (رابینز، 1384: 49).

 

2-1-3- مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی عبارتست از :تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه های طراحی شده برای ایجاد و حفظ مبادلات نافع با خریداران هدف به مقصود دستیابی به اهداف سازمان.

تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و همچنین بهره گیری از فنون قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار می باشد.

از وظایف مهم مدیریت بازاریابی تنظیم تقاضا برای محصولات شرکت می باشد تا جایی که می گویند: مدیریت بازاریابی، همان مدیریت تقاضا می باشد. به این شکل که در صورت کم بودن تقاضا برای محصولات شرکت بایستی به اقداماتی دست بزند که تقاضا برای محصولات شرکت را افزایش دهد، برعکس اگر تقاضا برای محصولات شرکت بیش از توان و حجم تولیدات شرکت می باشد، برای کاهش تقاضا برای محصولات شرکت فعالیتهای مقتضی را انجام دهد و در حالت تقاضای کامل یعنی زمانی که سطح تقاضا برای محصولات شرکت برابر عرضه محصولات شرکت می باشد. در این حالت وظیفه مدیر بازاریابی “بازاریابی محافظتی و نگهدارنده ” می باشد به این معنا که مدیر بازاریابی بایستی بدنبال حفظ کارایی در فعالیتهای روزمره بازاریابی و هوشیاری در شناسایی عواملی که باعث فرسودگی می شوند، می باشد (سلطانی، 1382).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید