1. رهبری جامعه از بالای هرم
  2. ایجاد بینش سازمانی
  3. تعهد به تأمین منابع
  4. طرفداری واقعی از تغییر و تحول
  5. اجرای سریع(صفری و همکاران، 1382).
  6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-5-1- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

کشورهایی که امر پیاده سازی دولت الکترونیکی را شروع کرده­اند ، بنا به تجربه، مراحل ضروری این کار را از قرار زیر دانسته­اند :

  1. اطلاع رسانی: اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می­گردد. مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی
  2. ارتباط یک طرفه: فرم­های الکترونیکی، مشخص­ترین وجه این مرحله می باشد. سازمان­ها، فرم ها را به صورت­های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می­دهند، اما کاربران پس از گرفتن فرم­ها بایستی به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند .
  3. ارتباط دوسویه: کاربران می­توانند نه تنها فرم­ها را دریافت کنند، بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند. البته در این مرحله، بعضی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می­گیرد .
  4. تراکنش­ها و تعاملات: تمامی فرآیندها و عملیات از آغاز تا انتها با در نظر داشتن امکانات به صورت الکترونیکی انجام می­گردد. دراین مرحله تمامی وجوه دولت الکترونیکی بایستی پیاده شده باشد(یعقوبی ، 1388) .

 

2-2-6- معضلات دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ساده، معضلات زیادی برای دولت­ها دارد. مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارائه خدمات به روش مناسب، معضل اول دولت­هاست. دولت­ها بایستی به­عنوان یک مجموعه، قادر باشند اطلاعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینه­های فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر، و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند. مشکل دیگری که هست، فرهنگ و ذهنیت مردم می باشد. تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد بهره گیری از خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. فراهم کردن فضای مناسب، دورنگه داشتن آن از بهره گیری­های نامناسب، و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در فناوری اطلاعات از معضلات دیگر به حساب می­آید(ریاحی، 1382) .

دومین معضل اساسی دولت­ها، ایجاد روش­های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی می باشد، زیرا دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت می­کند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بین­المللی بیش­تر نمود پیدا می­کند. در این مسیر، دولت­ها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن ،امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه­های رمزنویسی قوی موجه هستند(نایب زاده، 1388) .

سومین معضل اساسی دولت­ها که به نوعی یک مشکل بالقوه به حساب می­آید، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم بهره گیری دمکراتیک از سیستم­های دیجیتالی می باشد. با افزایش اقتصاد دیجیتالی، فناوری از دیدگاه دموکراتیکی ، خنثی یا از آن به غلط بهره گیری می­گردد و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق می­کند تا بر اساس روش­های جدید جهانی تعامل کنند(ریاحی، 1382) .

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید