بخش اول

2-2-دولت الکترونیک

دولت الکترونیک بسیاری از قوانین را نقض می کند، شامل جدایی دیجیتال(کمبود دسترسی یکسان به کامپیوتر، یا به دلیل کمبود منابع مالی و یا به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم)، دسترسی عموم به اطلاعات دولت، رساندن خدمات و امنیت اطلاعات راه‌حل‌های دولت الکترونیک اکثراً در ارتباط با کوشش برای ارتقاء مدیریت و تأثیر بیشتر منابع فناوری اطلاعات دولت هستند) (برای کمک به سیاست­گذاران برای شناخت قوانین دولت الکترونیک که مربوط به تأثیر آن‌ها در زمینه‌های مختلف می باشد، این گزارش بخش‌ها و مراحل رشد قوانین اصلی دولت الکترونیک را شناسایی و تعریف می کند. این گزارش بخش‌ها و مراحل رشد و قوانین اصلی دولت الکترونیک را شناسایی و تعریف می کند. این گزارش همچنین بعضی از جایگاه‌ها و چالش‌های مرتبط با دولت الکترونیک به گونه کلی تبیین می‌دهد. بعضی از کارشناسان دولت الکترونیک را مثل اعمال خاص مانند مراجعه به یک دکه برای دریافت درخواست کار یا داوطلب شدن برای دریافت خدمات اجتماعی از یک وب سایت تعریف می‌کنند. دیگر کارشناسان دولت الکترونیک را عموماً به عنوان خودکار کردن سیستم رساندن خدمات تعریف می‌کنند. در حالیکه دیدگاه‌ها بسیار متفاوت‌اند، یک شرکت، گروه گارتنر، دولت الکترونیک را به صورت ارتقاء دائم ارائه خدمات، شرکت در انتخابات و حکومت با انتقال روابط داخلی و خارجی از طریق تکنولوژی، اینترنت و رسانه‌های جدید اختصار می کند(جفری[2]، 2003).

به خاطر علت های مختلف فنی، اقتصادی و سیاسی قوانین دولت الکترونیک برای رسیدن به ظرفیت کال خود نیازمند زمان هستتند. در نتیجه شخص می‌تواند پروژه‌های دولت الکترونیک را به 4 مرحله از تکامل تقسیم کند: ایجاد، تعامل، انتقال و تبدیل شدن. هر مرحله نمایان‌گر توانایی رشد کرده‌ای برای دادن اطلاعات و خدمات به عنوان تعامل انتقال آنلاین می باشد. درنهایت هواداران و منتقدان دولت الکترونیک متوجه می شوند که تعداد زیادی جایگاه و چالش عملی کردن تصمیمات دولت الکترونیک هست. بعضی از فرصت‌های نهفته شامل خدمات جدید، افزایش دخالت شهروندان در دولت و ایجاد ساختار پیشرفته اطلاعاتی می گردد. بعضی از چالش‌های نهفته شامل امنیت اطلاعات و حفظ حریم شخصی، معضلات در دسترسی به کامپیوتر و مدیریت می گردد. به همین دلیل، دولت الکترونیک می‌تواند به‏عنوان یک پروسه یا راهی برای رسیدن به یک هدف در نظر گرفته گردد تا خود یک هدف. دولت الکترونیک هنوز در مراحل اولیه تشکیل قرار دارد و قول ارتقاء همراه با پیشرفت تکنولوژی و پذیرفته شدن توسط مردم را می‌دهد. حقیقت دولت الکترونیک و کاربردهای بخش‌بندی آن ممکن می باشد گاهی اوقات قربانی نبود درک دقیقی از معنی و اهمیت آن گردد(ویلیام، 2001).

قوانین دولت الکترونیک می‌توانند تصریح‌ای به فدرالیزم داشته باشند، یکی از نشانه‌های سیستم حکومت فدرالی تأکید بر تقسیم عمودی قدرت می باشد. پیش روی قوانین دولت الکترونیک از تکنولوژی اطلاعاتی بهره گیری می کند که بر مدل افقی یا شبکه‌ای ارتباط و تعامل تأکید دارد. در حالیکه دولت الکترونیک برای این طراحی شده تا موانع بین آژانس‌های مختلف را جدا کند می‌تواند همچنین اثری مشابه بر مرزهای حکومت فدرال گذارد. اگر چه دولت الکترونیک شامل دامنه‌ی بزرگی از فعالیت‌ها و کارکنان می گردد،  سه بخش مختلف را می‌توان شناسایی نمود. این‌ها شامل دولت به دولت(G2G)[3]، دولت به تجارت (G2B)[4] و دولت به شهروندان (G2C)[5] می شوند. هر کدام از این بخش‌ها نماینده‌ی تلفیقی متفاوت از نیروهای انگیزه‌ساز و تصمیمات‌اند. به هر حال، بعضی اهداف شامل ارتقاء بازدهی، اطمینان و کیفیت خدمات برای گروه‌های شهری می گردد(جفری، 2003).

 

2-2-1- دولت الکترونیک چیست؟

دولت الکترونیک برای افراد مختلف معانی مختلفی دارد. در حالیکه دیدگاه‌ها نسبت به دولت الکترونیک بسیار متفاوت می باشد بعضی از زمینه‌های مشترک را می‌توان در طبیعتش پیدا نمود. دولت الکترونیک شامل بهره گیری از فناوری اطلاعات به خصوص اینترنت برای ارتقاء ارائه خدمات دولت به شهروندان، تجارت و دیگر نهادهای حکومتی می باشد. این کار پتانسیل این را دارد که دولت فدرال را با شهروندانش به گونه مستقیم مرتبط کند به صورتی که باعث به وجودآمدن جایگاه‌های جدید همچنین چالش‌های جدید گردد. دولت الکترونیک این امکان را به مردم می‌دهد که بتوانند 24 ساعته و 7 روز هفته از خدمات دولت فدرال بهره گیری کنند. بعضی از کارشناسان دولت الکترونیک عقیده دارند که ارائه خدمات می‌تواند بهتر قابل اعتماد‌تر وکم‌هزینه‌تر گردد. گروه گارتنر دولت الکترونیک را اینگونه توصیف می کند. مارک فورمن مدیر بخش IT در اداره مدیریت و بودجه(OMB)[6]دولت الکترونیک را به عنوان بهره گیری از تکنولوژی اینترنت و پروتوکل‌ها برای انتقال کیفیت خدمات و تأثیرگذاری آن‌ها توصیف می کند(بار[7]، 2001).

دولت الکترونیک خود به خود پروسه‌ایست که در مراحل اولیه پیشرفت خود قرار دارد. اقدامات اولیه در قوانین دولت الکترونیک روی ارائه دسترسی پیشرفت به اطلاعات و خدمات ساده تأکید دارد. اگر چه تمامی تأثیرات دولت الکترونیک هنوز به گونه وسیعی ناشناخته باقی مانده، رشد پرسرعت در کشمکش و منابع اختصاص داده شده به دولت الکترونیک می‌تواند این تغییرات را خوشایند‌تر کند(جفری، 2003).

[1]– Fang

[2]– Jeffrey

[3]-Government-To-Government

[4]– Government -To- Business

[5]– Government-To-Citizen

[6]-Office Of Management And Budget

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7]-Bar

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید