فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه غیر از سخت افزار، نرم افزار، سیستم های ارتباطی تشکیل شده می باشد. در آغاز چند واژه اصلی در مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعریف و تفاوت بین آنها را به مقصود روش شدن بحث، تشریح می کنیم.

– تعریف داده: داده ها گروهی از نمادها،‌کلمات، اعداد، نمودارها و حقایق گسسته و بی مفهومی هستند که رخدادها را نشان می دهند.داده ها حقایقی هستند که از طریق نظاره و‌پژوهش بدست می آیند. مواد خامی که هنوز پردازش نشده اند مانند تاریخ و مقدار یک صورتحساب، تعداد پرسنل شرکت،‌ جزئیات لیست حقوق.

– تعریف اطلاعات: اطلاعات، داده های پردازش شده و حقایقی با مفهوم هستند که به توصیف و تعریف داده ها می پردازند و توسط گیرنده پیام درک و تفسیر می شوند. در واقع داده ها با افزودن ویژگی شامل زمینه، طبقه بندی، محاسبه، اصلاح، و جمع شدگی، به اطلاعات تبدیل می شوند.

– اصول تبدیل داده به اطلاعات: هنگام تهیه گزارش ها، بایستی از نیازها، تحصیلات و جایگاه کاربران و بهره گیری کنندگان در سازمان آگاه باشیم و داده ها را بر اساس نیاز آنان به اطلاعات مورد نظر تبدیل کنیم. همچنین اطلاعات بایستی دقیق و به روز باشند به طوری که باعث بهبود تصمیمات شوند. پارامترهای به موقع ، دقت، جزئیات، تکرار و قابلیت فهم بودن به عنوان ویژگیهای اصلی اطلاعات هستند.

– دانش: اطلاعات در مرحله بعدی این فرایند به وسیله پرسنل سازمان به دانش تبدیل می گردد. برای تولید دانش در یک فرایند نیاز به اطلاعات، نیروی انسانی و مدیریت دانش داریم. امروزه دانش را به عنوان مهمترین منبع نوآوری، بهره وری انسانها و در نهایت رشد و بقای سازمان می شناسند. در منابع علمی معتبر نیز دانش را آمیخته ای از نظرات تجربیات، تئوری ها، الگوها، مهارت و سرمایه های اطلاعاتی تعریف می کنند. (مهدوی،1379)

 

2-4- محدودیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات :

بسیاری از مشکلاتی که امروزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با آن مواجه می باشد از قبیل کمبود بستر های فرهنگی، کمبود نیروی انسانی ماهر، آشنا نبودن با زبانهای خارجی، پایین بودن انگیزه و روحیه جست وجو و کاوشگری، فقدان گرایش به کار و کوشش و اقدام و در یک کلمه، کاهش توانمندی مهارت های زندگی در پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تغییر و تحول می باشد.جهت بهره گیری بهتر از منابع مدیریتی توسعه و پذیرش فناوری های جدید بایستی با شواهد تاثیر هزینه ای ومدیریتی آن مرتبط باشد. با اینحال با وجود پیشرفت های عمده اخیر در اجرا و ترویج ارزیابی ICT  ،توسعه این فناوری ها تاثیر اندکی دربسیاری ازسازمانها دارد. این امر تا حدودی به دلیل پیچیدگی نیروهایی (از قبیل مقاومت در برابر تغییر، اشتیاق مدیر، مبارزات رسانه ای، نظرات مشتریان، مشوق های کار فرما و توسعه های سازمانی) می باشد که توسعه فناوری های جدید و روش تعامل ارزیابی ICT  با آنها را معین می کند. (حسین پور، 1386)

مضاف بر این نیروهای متعامل، دو محدودیت دیگر در ارتباط با ارزیابی ICT وجوددارد:

اولی محدودیت سازمانی می باشد: پیچیدگی محیط درونی که ارزیابی فناوری بایستی درآن انجام گیردو در نتیجه ارتباط آن با تصمیم گیرندگان مورد نظر.

دومین محدودیت مربوط به تعارض های ارزشی می باشد که با ظهور فناوری های جدید ایجاد می گردد و ممکن می باشد بر بکار گیری رویه ها و روشهای سنتی تاثیر گذار باشد. درک روشن این محدودیت ها و تعامل متقابل آنها جهت اداره بهینه فناوری ها درسیستم ضروریست .(آلبرتو، 1386)

تکیه بر درک بافت سازمانی مرتبط با توسعه نوآوری های  ICT  اهمیت بسزایی دارد ، ما بایستی عوامل متعددی از قبیل وجود عامل تغییر ،طرفداری مالی، جو مدیریتی و مدیریت منابع انسانی را به عنوان ویژگیهای بافت سازمانی تغییر در نظر بگیریم.

 

2-5- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از تغییرات اساسی جامعه امروز، ظهور فناوری اطّلاعات و ارتباطات می باشد که منافع زیادی را به همراه دارد اما با وجود مزایای بالقوه متعدد، توسعه و استقرار این فناوری‏ها برای برخورداری از این مزایا کافی نیست (الهی و همکاران، 1389).

بیش از دو دهه می باشد که اطلاعات در کنار سایر عوامل تولید به عنوان یک منبع با ارزش مطرح شده می باشد. همگام با گسترش فعالیت های بازرگانی،جهانی شدن و تغییرات سریع در محیط سازمان ها اطلاعات به عنوان عاملی استراتژیک به شمار می رود. تا جایی که امروزه به عنوان یک ابزار رقابتی قدرتمند در روبرو شدن با معضلات محیطی و چالش ها و نیز بهره گیری مناسب از فرصت ها به شمار می رود. در این راستا برقراری یک سیستم اطلاعاتی مناسب با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات  در جهت جمع آوری پردازش و نگهداری اطلاعات امری حیاتی می باشد.

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به مقصود افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها به روشنی مشخص شده می باشد. خصوصاً سازمان هایی که بخش های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از معضلات خود از طریق این تکنولوژی ها رفع می کنند . انقلاب اطلاعات و ارتباطات یکی از اصطلاحاتی که با رشد تکنولوژی های اطلاعاتی در کنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا کرده می باشد. همان گونه که در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه ای از کارخانه ها، ابزار و ماشین آلات، اتومبیل ها و غیره به کمک بشر آمدند و بسیاری از کارهای بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات تکنولوژی اطلاعات، نیز شامل سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری، شبکه های مخابراتی، سیستم های ماهواره و غیره برای کمک به آن دسته از مسایل بشر که با اطلاعات سر و کار دارند به وجودآمده و توسعه یافتند. (نیلز[1] ، 1996)

گر چه فناوری اطلاعات ارتباطات و بهره گیری از رایانه هیچگاه نتوانسته جایگزین نیروی انسانی در تصمیم گیری گردد، اما از قدرت آن نیز در کمک به کارکنان و مدیران جهت تصمیم گیری درست با بهره گیری از اطلاعات دقیق و سرعت بخشیدن به کارها نمی توان صرف نظر نمود. بسیاری از سازمان ها به اهمیت فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر سرعت و دقت جریان امور، رضایت بیشتر مشتریان، سیستم های پشتیبانی، تصمیم گیری مدیران و به ویژه کارایی سازمان ها پی برده اند. آگاهی از این گونه تاثیرات باعث گردیده بیشتر سازمان ها به سرعت به سمت بهره گیری از فناوری اطلاعات گرایش پیدا کنند.(یاردلی،1384)

در بیست سال اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی را در بهبود امور حرفه ای و شغلی اعمال کرده می باشد .بشرامروز جامعه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را تجربه می کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار هستند .زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای بهره گیری از این تکنولوژی هاست و بدون داشتن چنین ابزاری، رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و منجر به از دست رفتن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع می گردد. سازمانها نیز بایستی جهت بکارگیری و بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه ، گامهای مهم و صحیح را در عرصه پیشرفت و ترقی طی نموده و موجبات ادامه حیات سازمانی را فراهم نمایند.

یکی از جنبه های مهم تغییر جهانی ، تحولات چشمگیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که مطالعه این تغییرات از نظر ساختاری و درون سازمانی و میان سازمانی و جنبه های اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و ارزش آفرینی برای مخاطبان از نظر بهبود کیفیت ارائه خدمات و محصولات و افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه ها و در کل بهبود بهره وری مهم می باشد .در واقع آگاهی موفق از تغییرات فناوری مستلزم پیگیری مسیر تغییرات جهان می باشد. بکارگیری درست فناوری اطلاعات و ارتباطات تا حد کمی به فناوری مرتبط می باشد. بهره گیری درست از فناوری اطلاعات به همان چیزهایی همچون مدیریت خلاق، قدرت اجرایی بالا، نیروی با انگیزه، سطح بالای انتظارات و توجه عمیق ارشد مدیریت نیاز دارد که بقیه قسمت های سازمان نیاز دارند (عیسایی و امیرجمشیدی، 1383 )

فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند علاوه بر رشد در آمد ها و کاهش هزینه ها مزایای متعددی برای سازمان به همراه داشته باشد:

 • توانایی کسب اطلاعاتی که در گذشته مکان پذیر نبوده می باشد
 • کسب اطلاعات به هنگام و به موقع
 • بهبود عملیات سازمان
 • توانایی انجام محاسباتی که قبلاً میسر نبوده می باشد
 • بهبود در کیفیت و دقت در کار ها
 • بهبود تصمیم گیری
 • ارتباطات و هماهنگی بیشتر در سطح موسسه
 • بهبود خدمات مشتریان
 • کاهش زمان فرایند کار
 • پشتیبانی از استرتژیهای سازمان
 • بهبود رقابت
 • سازماندهی و طراحی مجدد سازمان از طریق متغیر های فناوری اطلاعات (صرافی زده ، 1383 )

[1] – Nilles

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید